DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

O nás...

Něco o nás - minikronika rybářů v Hostivaři

Od roku 1886 vznikaly na území Čech rybářské organizace, které sdružovaly příznivce nového koníčka - sportovního rybářství. Ve zmíněném roce vzniknul první Rybářský klub v Praze, který tehdy čítal 27 členů.


 

V roce 1902 vzniká další Rybářský klub v Praze na Žižkově, ten se později přejmenoval na Posázavský rybářský klub. Zájem o sportovní rybolov začal rychle růst a vzniklé kluby musely brzy vyhlásit tzv. ,,numerus clausus" a tím omezit počet členů. Nově se hlásící členové byli zařazeni mezi čekatele.
Za těchto podmínek vzniká Rybářský spolek v Hostivaři.
Spolek byl založen v roce 1921 v Hostinci Na Radnici, kde se jeho členové zároveň pravidelně scházeli.
Svojí činnost neomezovali jen na sportovní rybolov, ale vyvíjeli mnoho dalších aktivit. Byli pilní, svědomitě se starali o své povodí na Botiči a hlavně udržovali v pořádku jízky a čistotu kolem tohoto potoka.


 

Hostivařští rybáři měli velký sen a tím bylo získání svojí klubovny. V té době byla většina pozemků v Hostivaři v majetku tehdy známého sedláka a hospodáře, později předsedy vlády ČSR Antonína Švehly. Přizvali proto pana Švehlu na schůzi, kde ho požádali o kousek pozemku, na kterém by mohli postavit klubovnu.
Pan Švehla rybářům vyhověl a rukou dáním byla uzavřena dohoda o převzetí pozemku do péče hostivařských rybářů.
Předání pozemku od pana Švehly se uskutečnilo v roce 1951 a rybáři zde vlastními silami postavili nádhernou klubovnu na více než hezkém místě a vzorně o ni pečovali a dodnes pečují.
Konaly se zde pravidelně schůze výboru, na kterých se hodnotila a plánovala činnost klubu a výsledky tohoto jednání byly zapisovány do sešitu zvaného ,,Protokol".


Dne 3. srpna roku 1951 se mění název ,,Rybářský klub v Hostivaři" na nový ,,Lidový rybářský spolek" a stanovy tohoto spolku potvrzuje 15. září roku 1951 Okresní národní výbor.
Život tohoto spolku kráčel v pohodě padesátými léty až do roku 1958. Tohoto roku v červnu přišla stoletá povodeň na Botiči a během několika málo hodin úplně zlikvidovala rybářskou klubovnu se vším všudy, včetně veškerého vybavení, úředních spisů a s nimi bohužel i již zmíněný Protokol ve kterém byl zaznamenáván pečlivě veškerý děj a život v rybářském klubu. A tak se muselo na témže místě začít znovu. Díky úžasnému pochopení a přístupu ONV Praha získali rybáři demolici určité budovy a pustili se do práce: rozebrat -očistit-odvozit -připravit a nakonec postavit. Když byly práce dokončeny stála na břehu Botiče zděná klubovna, tak jak ji znáte dnes, nazvaná po své dřevěné předchůdkyni - Bouda. V současnosti je sídlem rybničního odboru a odboru čistoty vody MO Hostivař. I nadále slouží ke konání různých společenských akcí.


 

Jak rostl počet členů, bylo nutné sehnat další prostory pro novou větší klubovnu. Ta dnes stojí blízko staré Boudy, kousek proti proudu Botiče. Tato klubovna je veřejnosti známá jako restaurace Rybářská Bašta. Nová klubovna byla dohotovena a otevřena v roce 1985 a dnes v ní sídlí administrativa MO Hostivař.
Coby kamenem dohodil cca 10 minut chůze se nalézá jeden z největších pražských revírů - údolní nádrž Hostivař o velikosti 47 ha zvané, která poskytuje možnost rybaření po celý rok a je pravidelně zarybňována.