Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

Informační oběžník 2020

 

 

 

Děti do 15ti let (včetně), které u nás začínají, dostanou první ÚS mimopstruhovou povolenku zdarma, nebo příspěvek 300,-  Kč na povolenku CS mimopstruhovou.

 

Povolenky se prodávají do 30.09.2020 v kanceláři MO. Po tomto termínu, jen na základě domluvy a to pouze na ČRS ÚSMP Podolí,  tel. 222 248 109.

 

Členové, kteří jsou nositeli ZTP karty, mohou po doložení dokladu, získat povolenku v ceně povolenky pro mládež.

 

Členům starším 70ti let a pokud jsou u ČRS MO Hostivař organizování min. 20 let, hradíme polovinu částky povolenky ÚSMP (tzv.pražské).

 

Při výdeji povolenek je nutné předložit platný „Rybářský lístek“ pro rok 2020.

 

 

Povolenky (úlovkovélístky)  za rok 2020  je nutné odevzdat

 

ŘÁDNĚ VYPLNĚNÉ  podle pokynů uvedených v platném Rybářském řádu,

ve výše uvedených úředních hodinách v kanceláři MO ČRS Hostivař, U břehu 47, a to nejpozději

do 15. ledna 2021. Odevzdání povolenky Vám bude potvrzeno do členské legitimace.

Povolenky je možné odevzdat do uvedeného data, každý čtvrtek od 16:30 do 20:00 hod. na „Staré klubovně“ Praha 10 - Hostivař, U břehu 77, nebo zaslat poštou. Členové ČRS Hostivař, kteří povolenku neodevzdají do 15.01.2021 zaplatí pokutu 275,-Kč, což je hodnota 5ti brigádnických hodin.

Usnesení  VČS.

 

4.  PRACOVNÍ POVINNOST – BRIGÁDA

pro členyMO Hostivař  činí 10 brig. hodin, v hodnotě 550,- Kč.

 

Osvobozeni od brigád jsou starobní důchodci (doložit doklad), invalidní důchodci (doložit doklad), ženy a mládež do 16ti let (včetně).

Členové, kteří nemohou brigádu odpracovat ji musí uhradit.

Brigády v celkové částce 550,- Kč, se hradí v kanceláři nebo doloží doklad o zaplacení převodem a to  před zakoupením povolenky.

 

Potvrzení o odpracovaných brig. hodinách (řádně potvrzené příslušným pracovníkem) je nutné předložit před zakoupením povolenky, odpracovávají se dopředu na následující rok.

Brigády pro MO Hostivař se konají většinou v sobotu nebo na základě dohody s brig. referentem panem Michalem Bečvářem  -  telefon  604 219 869,  i v jiný den.

Potřebujeme pomoc při sekání trávy, hrabání listí, stříhání keřů nebo další  řemeslné práce dle potřeby a dané situace. Pracovní oděv nutný.

 

 5. PLATBY:  MOŽNOSTI

a)  poštovní poukázkou (členské známky, brigády) - zaplacený útržek odevzdat v kanceláři

b)  převodem z peněžních ústavů (členské známky, brigády) - nutno doložit výpisem z účtu

(nestačí pouze předložit příkaz k úhradě),

     c)  veškeré platbyse mohou provádět také přímo v kanceláři v hotovosti, ne kartou !

Při platbě v hotovosti prosíme členy MO, aby si nosili menší bankovky, nejlépe přesnou částku.

 

Bankovní převody:

RAIFFEISEN  BANKč.ú. 371124002/5500

  • variabilní symbol pro platbu:

 - členské známky:        dospělí:           12

            mládež:           13

                                                                                     děti:                14

- brigády od 17ti let (včetně):                15

 

 

 

6. ŠKOLENÍ NOVÝCH ČLENŮ  - dospělí (od 16ti let ) budou probíhat v níže uvedených termínech vždy v 17:00 hodin na nové klubovně U břehu 47. Zkouška probíhá formou písemného testu. Vzorové otázky naleznete na webové adrese: www.rybsvaz.cz

MĚSÍC:

školení

zkoušky

únor

5.2.

19.2.

březen

4.3.

18.3.

duben

1.4.

15.4.

Kontakty pro přihlášení na školení:

Filinger Karel:           tel.:  728 222 031       e-mail.: karlosfili@centrum.cz

Dvořák Jaroslav:        tel.: 777 790 565        e-mail.: jdvorak-st@centrum.cz

 

7.    ŠKOLENÍ NOVÝCH ČLENŮ  -DĚTÍ (6 - 15 let)

Jarní školení nováčků bude začínat první středu v březnu od 15:30 hod. Individuální nebo náhradní termíny školení budou pouze po dohodě s vedoucím odboru mládeže.

Pro rok 2020 se připravuje dětský rybářský kroužek.

Kontakty pro přihlášení na školení:

Odbor mládeže :Miloslav Novák, tel.: 723 326 191, e-mail: novak-basta@seznam.cz

 

8. ZÁVODY MLÁDEŽE V RYBOLOVU

Každoročně se pořádají závody mládeže v lovu ryb na udici, kterých se pravidelně zúčastňuje i naše závodní družstvo mládeže. Případný zájemce se může informovat o termínech konání nebo přihlásit u vedoucího odboru mládeže.

 

9.POPTÁVKA

Žádáme a prosíme rybáře, kteří vlastní nepotřebné, nebo vyřazené rybářské náčiní, aby je věnovali pro výuku dětí začínajících s rybařením. S případnými nabídkami se obraťte na pana M. Nováka.

 

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                          

VÝROČNÍ    ČLENSKÁ    SCHŮZE

 

Srdečně zveme všechny členy MO Hostivař na výroční členskou schůzi, která se bude konat

v sobotu 7. 3. 2020 v 9:00 v prostorách restauracebýv. „Rybářská Bašta“,

                                                                    U břehu 47, Praha 10 - Hostivař

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 Kontakty:

Nová klubovna:        
tel. 274 867 707 – pouze v úřední hodiny

 

 

Kancelář a prodej povolenek:

e-mail:                        rybari.hostivar10@seznam.cz

webové stránky:         www.rybarihostivar.websnadno.cz, www.rybarihostivar.cz, www.rybarihostivar.eu

facebook:                   www.facebook.com/crs.rybarihostivar

www.facebook rybarihostivar(veřejná skupina)

Rybniční odbor:

e-mail:                        rybari.hostivar.stara.bouda@seznam.cz

 

Stará klubovna:         otevřena každý čtvrtek od 16:30 hod.  

 

 

 

ČRS MO Hostivař přeje všem členů naší organizace hodně zdraví, štěstí, Výbor


úlovky v roce 2020.   pohody u vody a bohaté

Zpracovala:

Marie Ježková - jednatelka

 

 

 

Středočeské                                   mimopstruhová                      pstruhovád)

 

 

                                    Dospělí                       1.400,- Kč                               1.400,- Kč

                                   Mládež, ZP                1.000,- Kč                              1.000,- Kč

                                   Děti                               500,- Kč                                 500,- Kč

 

 

 

 

                                                 Dospělí                       2.500,- Kč                              2.600,- Kč

      Mládež, ZTP             1.400,- Kč                              1.450,- Kč

      Děti                            650,- Kč                                 700,- Kč

                                   První povolenka děti   350,- Kč                                   700,- Kč

           

 

c)Územní svaz Praha:mimopstruhová                    pstruhová

 

Dospělí                       1.100,- Kč                              1.100,- Kč

                                   Mládež, ZTP                500,- Kč                                 500,- Kč

                                   Děti                                300,- Kč                                 300,- Kč

                                   První povolenka děti       0,- Kč                                  300,- Kč

 

 

 

 

pstruhová                     mimopstruhová                                             b)Celosvazová:

 

3.700,- Kč                              Kč 3.550,-

                                                          

pstruhová                      mimopstruhová                                      a)Celorepubliková:

 

Platba povolenek je možná pouze v hotovosti v kanceláři MO.

3.  POVOLENKY (úlovkovélístky)  na rok 2020se budou prodávat od 04.12.2019.

 

 

 

u Raiffeisenbank. Doklad o zaplacení převodem / nestačí  příkaz k úhradě / nebo složenkou je nutné  doložit a členské známky vyzvednout nejpozději do 30.09.2020.

Známku lze koupit v kanceláři nebo zasláním příslušné finanční částky na účet

Členská známka se musí zaplatit do konce dubna 2020, při nezaplacení členské známky do tohoto data se bude postupovat podle Stanov ČRS a členství zaniká!!!

 

·       Děti  - do 15ti let (včetně)         100,- Kč

·       200,- Kč      Dorost - do 18ti let (včetně)

·       500,- Kč                                        Dospělí

 

2.  ČLENSKÉ  ZNÁMKYna rok 2020platí pro celý kalendářní rok

 

Při žádosti o zakoupení známek, brigád a povolenek předkládejte platný rybářský lístek a členskou legitimaci opatřenou fotografií.

 

od 16:30 hod. do 20:00 hod.

Stará klubovna MO Hostivař - Ubřehu 77, je otevřená pro členy každý čtvrtek

 

V měsíci červenci a srpnu 2020 jsou prázdniny. Úřední hodiny budou omezené a informace o provozu budou umístěny na nástěnce nové i staré klubovny a našich webových stránkách.

 

31.12.2020  bude   zavřeno.

únor až prosinec 2020:  každou středu a čtvrtek od 15:00 hod. do 17:45 hod.

 

 

                       16., 22., 23., 29., 30.,            15:00 - 17:45 hod.

leden 2020 :  2., 6., 8., 9., 13., 15.,        15:00 - 18:45 hod.

 

 Praha 10, U břehu 47:

1.  ÚŘEDNÍ HODINY  v  kanceláři MO Hostivař - nová  klubovna

 

 

na rok  2020

pro členy ČRS z.s., MO Praha Hostivař

INFORMAČNÍ OBĚŽNÍK

 

Ukončení dohody o společném rybolovu

 

Vážení kolegové sportovní rybáři. S ohledem na blížící se konec roku si vás dovolujeme upozornit na ukončení dohody o společném rybolovu mezi ČRS Územním svazem města Prahy a ČRS Středočeským územním svazem. Tato dohoda s různými změnami a úpravami trvala už od devadesátých let. Dohodu o společném rybolovu jednostranně vypověděl ČRS Středočeský územní svaz - viz připojený scan výpovědi. To znamená, že v platnosti od 1. 1. 2018 již nebude pražská mimopstruhová povolenka (povolenka Územního svazu města Prahy) platit na středočeských revírech Labe 14 až Labe 19, dále na revírech Labe 21 až Labe 25, Vltava 1, Vltava 1 A, Vltava 2 a Vltava 15. Pražská pstruhová povolenka od stejného data nebude platit na středočeském pstruhovém revíru MO ČRS Mělník Pšovka 1. Stejně tak od 1. 1. 2018 už ale také nebudou platit mimopstruhové středočeské povolenky (povolenka Středočeského územního svazu a povolenka Středočeského územního svazu č. 90 s omezenou platností pro vyjmenované revíry) na pražských revírech Labe 20, Vltava 3 a Vltava 10-14 údolní nádrž Slapy. Na všech výše vyjmenovaných revírech však platí a budou i nadále platit povolenky celosvazové nebo celorepublikové. Je třeba s touto skutečností počítat už při zakoupení povolenky pro rok 2018, abyste se nedostali do problému s rybářskou stráží, která bude neplatné povolenky pro daný revír zadržovat a uživatelé příslušných rybářských revírů mohou následně vymáhat na jednotlivých rybářích i finanční náhradu za neoprávněně ulovené a přivlastněné ryby. Před zakoupením té které územní povolenky se nejdříve v popisech revírů přesvědčte, zda Vámi zvolená povolenka platí na revírech, kde hodláte rybařit. Podle každoročně zpracovávané statistiky úlovků a docházek bylo ve všech předcházejících letech zjištěn výrazně větší zájem středočeských rybářů o rybolov na pražských revírech Vltava 10-14 údolní nádrž Slapy a pražském revíru Labe 20 než zájem držitelů pražských územních povolenek o zbývající labské revíry v užívání středočeských MO ČRS. Možná to bylo i tím, že za poslední 3 roky ČRS Územní svaz města Prahy vysadil do vlastních revírů Labe 20, Vltava 3 a Vltava 10-14 údolní nádrž Slapy o téměř 290 q ryb více, než vysadili středočeští rybáři do svých revírů, kde platily vedle středočeských i pražské povolenky. Přesto však chce ČRS Územní svaz města Prahy těm rybářům, kteří dohodu o společném rybolovu využívali, vynahradit ztrátu rozšířené možnosti rybolovu na pražské územní povolenky výrazným navýšením zarybnění pražských revírů a jednáme také o získání nových rybářských revírů do užívání naší pražské rybářské organizace. Pro získání aktuálních informací nejen o možnostech sportovního rybolovu sledujte naše webové stránky: www.rybaripraha.cz 

výbor ČRS Územního svazu města Prahy 

 

 

TOPlist